Firma Karel Janda, PROZET se sídlem ve Kdyni byla založena
 v listopadu 1993. Při svém založení byla její činnost zaměřena na prodej
 a servis zemědělské techniky pro malé i velké subjekty. Firma se zabývala  pícninářským programem.
     Začátkem roku 1995 se program firmy rozšířil o stroje na zpracování  půdy. Do konce roku 1998 došlo k rozšíření nabídky o traktory,    "manipulátory" a komunální techniku.
      Pro doplnění sortimentu jsme začali v r. 2000 vyrábět hydraulické  hadice dle přání zákazníka. Dalším nezbytným sortimentem v oblasti  zemědělství je výměna autoagregátů, kterou zajišťujeme v rámci  výměnného střediska.
     V oblasti prodeje zajišťujeme i služby v oblasti financování strojů tak,  aby byly dostupné všem zákazníkům.
    Hlavním cílem firmy je spolehlivý provoz strojů po celou dobu jejich  používání. Na prodané stroje provádíme záruční i pozáruční servis. Důraz  klademe na dokonalý technický servis a optimální dodávky náhradních dílů.
     Přizpůsobujeme se měnící situaci na trhu a předevsím chceme budovat  dlouhodobé obchodní vztahy a úzkou spolupráci s našimi klienty.